NETTBRETTVENNLIG VERSJON

MediYoga er utviklet i tett samarbeide med forskningsmiljøet ved det Karolinska Instituttet i Sverige og tilbys pasientgrupper ved en rekke helseforetak i Norge og Sverige i forbindelse med rehabilitering og gjennom ulike pasientorganisasjoner som bl.a. Kreftforeningen og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

 

Utøvelse av yoga påvirker kroppen og dens indre organer på mange forskjellige måter. Den skaper fleksible og utholdne muskler, påvirker fordøyelsen og hormonbalansen, gir et sterkere og mer utholdent nervesystem, bringer høyre og venstre hjernehalvdel i balanse og forbedrer søvnvanene – bare for å nevne noen få ting. Kilde: Mediyoga.no

MediYoga ved

ekstra helseutfordringer

- kreft, hjerte-/lunge, fibromyalgi, revmatisme, ME, utmattesle etc.

Nytt kurs onsdag kl 1030
 
Studio Balanse sin visjon"Alle skal føle seg vel og velkomne, uansett ståsted i forhold til helse og erfaring med yoga. All yoga og tilleggsaktiviteter skal ha et helsefremmende fokus".
For å oppfylle denne visjonen best mulig, blir det nå et eget kurs for deg som har helseutfordringer som krever en litt annen tilnærming enn jeg kan tilby på de ordinære kursene. Her vil både omgivelser og tempo bli roligere, samtidig som øvelsene blir tilrettelagt spesielt for å fremme bedre opplevelse av egen helse og velvære. 
Priser & påmelding:
På dette kurset kan du melde deg på fortløpende. Samme pris som de ordinære yogakursene, kr 165,- pr. gang.
Be gjerne på en gratis og uforpliktende prøvetime. 
Det er begrenset antall plasser, maks 15 personer. Dersom du vet at du ikke kan noen ganger i denne perioden, gi beskjed ved påmelding for redusert pris. Dersom plass, kan det også være mulig å begynne fortløpende på kurset.
 
Ta kontakt for nærmere informasjon, mob 975 98 430 eller post@studiobalanse.no.

Kreft

Yoga gir bedre livskvalitet og bedring av helsen på mange plan for kreftrammede, også mens man er under behandling. Banebrytende forskning på brystkreftrammede som gjør yoga, støtter dette, i tillegg til annen forskning. Det samme gjør egne erfaringer med kreftrammede på kurs de siste årene!

 

Helsevesen blir stadig bedre til å behandle og kurere kreft, men har kanskje ikke nok fokus på å jobbe med sjokket det kan være å få en slik diagnose, stresset det kan utløse i kropp og sinn, traumet det kan være, sorgen det kan medføre enten du blir frisk eller har en dårlig prognose.

Hjerte

Yoga virker positivt ved hjerte- og karsykdom. Den virker også forebyggende ved å redusere risikofaktorer, den reduserer symptomer hos dem som allerede er rammet, og den gjør det lettere å leve med slike sykdommer. Mye av effekten har antagelig med den stressreduserende virkning å gjøre. (Sit. Dyade tidskrift). 

En ny svensk studie ved hjerteintensiven på Danderyds sjukhus i Stockholm viste tydelig at MediYoga minsker risikoen for hjerteinfarkt. Resultatene var så entydige at sykehuset fra januar 2010 bruker MediYoga i sin regulære rehabilitering av sine hjerteinfarktpasienter. Det finnes også gode forkningsresultater på at Medisiyoga senker blodtrykket. [les mer...]

Effekten varer over tid...

Effekten av yogaen ser ut til å vare over tid. Både én, tre og seks måneder etter at stråleterapien var ferdig, var det yoga-gruppen som rapporterte størst forbedringer med hensyn til generell helse og daglig funksjon. De hadde også det største fallet i kortisol-nivåer i løpet av dagen.

 

Banebrytende forskningsresultater fra verdens ledende kreftsykehus. Forskingsresultatene viser at yogaøvelser har svært positiv effekt for brystkreft-rammede også mens man er under behandling.

 

Ny forskning fra MD Anderson Cancer Center ved University of Texas viser at brystkreft-rammede som gjennomgår strålebehandling får unike forbedringer i helsetilstanden av å gjøre yoga. Pasienter som deltok i yoga, med yogiske pusteøvelser, yogastillinger, meditasjon og avslappings-teknikker, viste en forebedring på mange plan. De fikk en bedre generell helse, og bedrede fysisk funksjoner, både under og etter behandling. Yoga-utøvere fikk også målt en bedre regulering av stresshormonet kortisol, noe som er særlig viktig da for høye kortisolnivåer er forbundet med øket dødelighet for brystkreftrammede.

                                                                                                                                     Hentet fra artikkel i Yogamagasinet, av Anita Hegge