top of page
tilbake tl toppen
Elderly Woman at Gym_edited.jpg

Yoga ved

ekstra helseutfordringer eller senior

-kreft, hjerte-/lunge, fibromyalgi, revmatisme, stress/utbrenthet, hodepine etc.

MediYoga er utviklet i tett samarbeide med forskningsmiljøet ved det Karolinska Instituttet i Sverige og tilbys pasientgrupper ved en rekke helseforetak i Norge og Sverige i forbindelse med rehabilitering, samt ulike pasientorganisasjoner som bl.a. Kreftforeningen og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

 

MediYoga påvirker kroppen og dens indre organer på mange forskjellige måter ved at nervesystemes påvirkes så raskt og effektivt. Stresshormoner reduseres som igjen påvirker en rekke funksjoner i kroppen svært positivt. Den er enkel å utføre, krever ingen forkunnskaper og tilpasses den enkeltes helsetilstand.  

Her kan du lese mer om hva MediYoga er og hvorfor det kan bli din medisin [les mer...]

 
Studio Balanse sin visjon: "Alle skal føle seg vel og velkomne, uansett ståsted i forhold til helse og erfaring med yoga. All yoga og tilleggsaktiviteter skal ha et helsefremmende fokus".

For å oppfylle denne visjonen best mulig, er det et eget morgenyogakurs som krever en litt annen tilnærming enn jeg kan tilby på de ordinære kursene. Her vil både omgivelser og tempo bli litt roligere, samtidig som øvelsene blir tilrettelagt spesielt for å fremme bedre opplevelse av egen helse og velvære. Dette kurset passer også ekstra godt til deg som er av ekstra god årgang!

Morgenyoga for deg med ekstra helseutfordringer/seniorer

Priser & påmelding
Ta kontakt for nærmere informasjon, mob 975 98 430 eller post@studiobalanse.no.

Kreft

Yoga gir bedre livskvalitet og bedring av helsen på mange plan for kreftrammede, også mens man er under behandling. Banebrytende forskning på brystkreftrammede som gjør yoga, støtter dette, i tillegg til annen forskning. Det samme gjør egne erfaringer med kreftrammede på kurs de siste årene!

 

Helsevesen blir stadig bedre til å behandle og kurere kreft, men har kanskje ikke nok fokus på å jobbe med sjokket det kan være å få en slik diagnose, stresset det kan utløse i kropp og sinn, traumet det kan være, sorgen det kan medføre enten du blir frisk eller har en dårlig prognose.

Linker om kreft & yoga

- Frisk, sterk, fornøyd (kreftkamp.no)

- Yoga hjelper kreftpasienter (Forkning.no)

- Yoga som verktøy (Kreftkamp.no)

- Yoga- & kreftstudier (Norsk Yoga-skole)

- How we breathe can affect our immune cells (Fahri Saatcioglu: professor ved UiO, anerkjent kreftforsker).

Hodepine/migrene

Spenningshodepine kommer av at du for eksempel heiser opp skuldrene litt for mye, biter sammen kjevene når du er bekymret eller stresset eller når du ikke finner en god liggestilling. Hvis du legger deg til uvaner som låser musklene på en bestemt måte, strammer du deler av kroppen og unngår å bruke andre deler som ellers kunne ha avlastet de musklene som jobber på høygir. Det gjelder spesielt musklene i den øversete delen av overkroppen.

For å bli kvitt plagene, må du senke stressnivået (produksjon av stesshormoner) samt styrke og myke opp muskler og ledd i halsen, nakken og skuldrene.

Dette lærer du på dette kurset.

Linker om migrene & yoga

- Kurer du hodepine slik? (kk.no)

- Litt om årsaker til hodepine (forskning.no)

- Råd til deg som sliter med hodepine, inkl. meditasjon og yoga (tara.no)

 

Hjerte

Yoga virker positivt ved hjerte- og karsykdom. Den virker også forebyggende ved å redusere risikofaktorer, den reduserer symptomer hos dem som allerede er rammet, og den gjør det lettere å leve med slike sykdommer. Mye av effekten har antagelig med den stressreduserende virkning å gjøre. (Dyade tidskrift). 

 

En ny svensk studie ved hjerteintensiven på Danderyds sjukhus i Stockholm viste tydelig at MediYoga minsker risikoen for hjerteinfarkt.Resultatene var så entydige at sykehuset fra januar 2010 bruker MediYoga i sin regulære rehabilitering av sine hjerteinfarktpasienter. Det finnes også gode forkningsresultater på at Medisiyoga senker blodtrykket. [les mer]

Linker om hjerte-lungesykdom & yoga

- MediYoga for hjertet (Hjerteforeningen)

- Forskning på MediYoga og rehabilitering etter hjerteinfarkt (Mediyoga.no) 

- Forskning på MediYoga og hjerteflimmer (Mediyoga.no)

- Forskning på MediYoga og høyt blodtrykk (Mediyoga.no) 

- Yoga forbedrer riskifaktorer for hjerte- og karsykdom (lh)

- Yoga og helse (Dyade tidsskrift og forlag)

- Pust bedre - lev lengre (kk)

Stress & utbrenthet

MediYoga er supert for deg som har for mye stress i hverdagen, som er i ferd med eller har møtt veggen, er utbrent eller utmattet.

Du vil lære enkle yogaøvelser, pusteøvelser og meditasjoner som reduserer stress i kroppen og som styrker og skaper mer balanse, energi og indre ro. Du får konkrete tips om hva man kan gjøre ved innsovnings- og søvnproblemer, og ved panikkangst-anfall. 
 
Du vil lære om stress, hva stress er og hvordan det påvirker kroppen og psyken. Du får kjenne og lære hvordan pusten er et viktig verktøy i stressreduksjon.
 
Linker om stress & yoga
- Stress ned med yoga og mindfullness (trening.no)

Fibromyalgi

Nå mener amerikanske forskere å ha påvist at yogaterapi kan være et effektivt alternativ til konvensjonell fibromyalgi-behandling.

 

Der tradisjonelle metoder omfatter en kombinasjon av medikamenter, fysisk trening og mentale teknikker for å takle smertene, bruker den nye metoden isteden ulike yogateknikker som sittestilling, meditasjon og pusteøvelser. Stimulering av vagusnerven gjennom yoga, viser seg også ha en betydelig positiv effekt i forhold til å dempe betennelser.

Linker om fibromyalgi & yoga

- Yoga mot fibromyalgi (forskning.no)

- Vagusnerven er en nøkkel til bedre helse (utforsksinnet.no)

Revmatisme

Gener som er relatert til betennelser, ble mindre aktive hos personer som praktiserte øvelser som inkluderer både kropp og sjel, viste analysen.Spesielt gener som er kontrollert av et nøkkelprotein som fungerer som en på-knapp for betennelser, så ut til å være særlig påvirket

Sitat forskning.no, se link nedenfor.

 

Linker om revmatisme & yoga

- Behandlingsabefalinger ved atrose (diakonhjemmetsykehus.no)

- Mindfulness og yoga demper aktiviteten til betennelsesgener (forskning.no)

Effekten av yogaen ser ut til å vare over tid. Både én, tre og seks måneder etter at stråleterapien var ferdig, var det yoga-gruppen som rapporterte størst forbedringer med hensyn til generell helse og daglig funksjon. De hadde også det største fallet i kortisol-nivåer i løpet av dagen.

 

Banebrytende forskningsresultater fra verdens ledende kreftsykehus. Forskingsresultatene viser at yogaøvelser har svært positiv effekt for brystkreft-rammede også mens man er under behandling.

 

Ny forskning fra MD Anderson Cancer Center ved University of Texas viser at brystkreft-rammede som gjennomgår strålebehandling får unike forbedringer i helsetilstanden av å gjøre yoga. Pasienter som deltok i yoga, med yogiske pusteøvelser, yogastillinger, meditasjon og avslappings-teknikker, viste en forebedring på mange plan. De fikk en bedre generell helse, og bedrede fysisk funksjoner, både under og etter behandling. Yoga-utøvere fikk også målt en bedre regulering av stresshormonet kortisol, noe som er særlig viktig da for høye kortisolnivåer er forbundet med øket dødelighet for brystkreftrammede.

Hentet fra artikkel i Yogamagasinet, av Anita Hegge

Effekten varer over tid...

bottom of page